TÍNH TOÁN LƯỢNG SƠN NHÀ

Bước 1: Nhập số liệu công trình
Chọn mặt sơn màu ngoài trời
Chọn mặt sơn chống thấm ngoài trời
Số lớp sơn lót
Số lớp sơn phủ
Bước 2: Điều chỉnh lại số lượng cho chính xác (m2)
Diện tích sơn lót nội thất
Diện tích sơn trắng trần
Diện tích sơn phủ nội thất
Diện tích sơn lót ngoại thất
Diện tích sơn phủ ngoại thất
Diện tích sơn chống thấm ngoại thất
Thêm sơn màu nội thất (phào, chỉ, tổ mối, điểm nhấn)
Diện tích sơn màu nội thất 2
Thêm sơn màu ngoại thất (phào, chỉ, tổ mối, điểm nhấn)
Diện tích sơn màu ngoại thất 2
Thêm bột bả
Diện tích sơn bả nội thất 2
Bước 3: Chọn sản phẩm sơn
HỆ SƠNSẢN PHẨMĐVTSỐ LƯỢNG (LÍT/KG)QUY ĐỔI (THÙNG/LON/BAO)
SƠN PHỦ NGOẠI THẤT (MÀU CHÍNH)Click để chọn
SƠN PHỦ NGOẠI THẤT (MÀU PHỤ)Click để chọn
SƠN PHỦ NỘI THẤT (MÀU CHÍNH)Click để chọn
SƠN PHỦ NỘI THẤT (MÀU PHỤ)Click để chọn
BỘT BẢClick để chọn

Nhận tư vấn hoặc đặt hàng ngay