Sơn siêu trắng trần cao cấp Netec N-85

Thông số kỹ thuật:

  • Độ mịn: ≤ 35 microns.
  • Độ phủ lý thuyết: 8 – 10 m2 / Kg / lớp
  • Thời gian khô:
    • Khô bề mặt: 30 phút
    • Khô hoàn toàn: 2 giờ.
098 993 58 78