Sơn siêu bóng cao cấp ngoại thất NETEC N-86

Thông số kỹ thuật:

  • Độ mịn: ≤ 30 microns.
  • Độ phủ lý thuyết: 13 – 16 m2/ Kg / lớp
  • Thời gian khô:
    • Khô bề mặt: 30 phút
    • Khô hoàn toàn: 2 giờ.
098 993 58 78