Sơn bề mặt bóng cao cấp ngoại thất N-87

Thông số kỹ thuật:

  • Độ mịn: ≤ 30 microns.
  • Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m2 / Kg / lớp
  • Thời gian khô:
    • Khô bề mặt: 30 phút
    • Khô hoàn toàn: 2 giờ.
098 993 58 78